Rozwiązania techniczne ciepłego montażu

Ciepły montaż okien, to trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w myśl ogólnej zasady: „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Opiera się on na zastosowaniu trzech warstw (a nie jednej jak w montażu standardowym) o ściśle określonych właściwościach. Uszczelnienie wewnętrzne stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Środkowa warstwa pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego. A głównym zadaniem uszczelnienia zewnętrznego jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz. Decydując się na ciepły montaż okien zapewniamy sobie nie tylko odpowiedni komfort cieplny, ale także przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych. Z pośród wielu dostępnych rozwiązań wybraliśmy te których skuteczność potwierdziła się w praktyce. Przy montażu używamy materiały z firm: Illbruck, Soudal i Izochemia.

I wersja - montaż 3-warstwowy

Montaż 3 warstwowy opracowano by chronić przed zawilgoceniem warstwę izolacyjną (środkową) zapewniając jej trwałą skuteczność.

Trzy warstwy to:
- folia paro-szczelnej przyklejana od wewnętrznej strony okna,
- piana montażowa na całej szerokości ramy okna,
- folia paro-przepuszczalnej przyklejona do zewnętrznej strony okna.

Folie polipropylenowe posiadają uniwersalne dwustronne pasy klejące
pozwalające na różne warianty klejenia do ramy okiennej i do konstrukcji budynku. Folię zewnętrzną można alternatywnie zastąpić taśmą butylową lub wąskim pasem taśmy rozprężnej co jest szczególnie polecane przy węgarkach z cegły klinkierowej.

qq

II wersja – montaż z taśmą rozprężną

Jest to montaż z zastosowaniem taśmy rozprężnej na całej grubości ramy okna.
Taśma to poliuretanowe miękkie tworzywo piankowe o otwartych porach, impregnowane syntetyczną żywicą odporne na wodę. Budowa tej taśmy umożliwia przenikanie wilgoci tylko w kierunku na zewnątrz. Dzięki temu zastępuje z powodzeniem trzy oddzielne warstwy. Taśma rozprężna (zwana niekiedy gąbką) przyklejana jest z 3 boków okna. Na krawędziach pionowych i u góry.
W dolnej części okna w celu lepszego połączenia okna z parapetem stosuje cię montaż 3 warstwowy z użyciem dwóch folii i piany (tak jak w wersji I).

qq

Montaż w warstwie ocieplenia

Tradycyjny montaż umiejscawia okno w grubości ściany nośnej. Okazuje się że przez wysunięcie okien poza mur nośny do warstwy ocieplenia zdecydowanie zmniejszamy straty ciepła powstające przez wychłodzenie ościeży otworu na całym obwodzie. Zwracam uwagę że obwód typowego okna to aż 6 mb. Stosujemy specjalne kotwy zapewniające utrzymanie ciężaru nawet największych okien.
Izolację dla takiego sposobu mocowania należy wykonać w technologii: ciepły montaż 3-warstwowy.

qq

Ciepły parapet

Kolejnym rozwiązaniem wartym uwagi jest ciepły parapet. Jest to styropianowa kształtka podokienna, montowana najpierw w otworze, na której dopiero stawia się okno. Niweluje to całkowicie możliwość przewiewu między oknem a parapetem, co jest częstym i niepożądanym zjawiskiem.
Ciepły parapet to doskonałe rozwiązanie do nowych domów pozwalający całkowicie zlikwidować mostki termiczne, które pojawiają się najczęściej właśnie w dolnej części okna. Sama kształtka jest wykonana z twardego styropianu i z powodzeniem jest w stanie utrzymać nawet najcięższe okno. Ważnym elementem jest taśma rozprężna montowana między oknem a ciepłym parapetem, co dodatkowo uszczelnia połączenie.

qq