Konserwacja okien

1. Usuwanie zaprawy cementowej

2. Wietrzenie powieszczeń

3. Nie używanie żrących płynów do czyszczenia

4. Regularne czyszczenie części zewnętrznej okna

5. Impregnacja okuć

6. Dokręcanie uchwytów

7. Dbanie o uszczelki

8. Czyszczenie otworów drenażowych

Kontakt